Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. (2 Tes 3,3)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.