Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze. ( (Ps 11,7)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.