Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. (Ps 145,16)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.