Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. (Joz 1,7a)

2010-05 - Dzień Skupienia w Czernej

  1. konferencja

wstecz

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.