Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! (Ga 4,6)

2009-11 - Dzień Skupienia w Czernej

  1. konferencja

wstecz

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.