Wielu powiada: Któż nam ukaże szczęście? Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza! (Ps 4,7)

2009-11 - Dzień Skupienia w Czernej

  1. konferencja

wstecz

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.