Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi. (Iz 55,9)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.