Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. (Ga 3,26)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.