Nie bój się, wierz tylko! (Mk 5,36b)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.