Niech zaniemówią wargi kłamliwe, co zuchwale wygadują na sprawiedliwego z pychą i ze wzgardą. (Ps 31,19)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.