Byście o wszystkich moich przykazaniach pamiętali, pełnili je i tak byli świętymi wobec swojego Boga. (Lb 15,40)

Materiały

Konferencje i homilie (5 pozycji)

Dokumenty Kościoła (4 pozycje)

Książki (2 pozycje)

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.