Idź, a Ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. (Wj 4,12)

Materiały

Konferencje i homilie (5 pozycji)

Dokumenty Kościoła (2 pozycje)

Książki (2 pozycje)

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.