Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. (Iz 43,2a)

Materiały

Konferencje i homilie (5 pozycji)

Dokumenty Kościoła (2 pozycje)

Książki (2 pozycje)

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.