Ale ja wypatrywać będę Pana, wyczekiwać na Boga zbawienia mojego: Bóg mój mnie wysłucha. (Mi 7,7)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.