Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (Mt 10,7)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.