Mówię Panu: Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą. (Ps 16,2)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.