Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. (Rz 12,11)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.