O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! (Ps 8,10)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.