Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram. (Ps 108,2b)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.