Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia. (Flp 4,13)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.