Tyś dla mnie ucieczką: z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia. (Ps 32,7)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.