Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. (Ps 145,3)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.