Kroczyć będę drogą nieskalaną: kiedyż do mnie przyjdziesz? (Ps 101,2a)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.