Poznawaj Go na każdej swej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. (Prz 3,6)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.