Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. (Mk 7,37b)

Administrator

Jeśli masz jakieś pytania / uwagi związane z funkcjonowaniem strony - skorzystaj z poni_szego formularza.
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.