Byście o wszystkich moich przykazaniach pamiętali, pełnili je i tak byli świętymi wobec swojego Boga. (Lb 15,40)

Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz - napisz do nas.
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.