Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. (Ga 3,27)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.