Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze. ( (Ps 11,7)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.