Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu! (Ps 19,15)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.