Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. (Iz 43,2a)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.