Nakazy Pana słuszne - radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy. (Ps 19,9)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.