Kroczyć będę drogą nieskalaną: kiedyż do mnie przyjdziesz? (Ps 101,2a)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.