Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! (Ga 4,6)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.