Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. (Joz 1,7a)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.