I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. (Dz 4,12)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.