Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, którzy trwacie nocami w domu Pańskim. (Ps 134,1)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.