Wielu powiada: Któż nam ukaże szczęście? Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza! (Ps 4,7)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.