Idź, a Ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. (Wj 4,12)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.