A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. (Ga 3,11)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.