Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. (Ga 3,26)

Nie ma takiej strony :-(
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.