Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. (Ps 31,5)

Kalendarium

Agenda - grudzień 2018


W dniach 8.12 - 9.12.2018 r. odbędzie się sympozjum na temat: "Któż jak Bóg?
Relacja: Bóg-człowiek w duchowości Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego Elianum".

 

 

<< poprzedni miesiąc

 

Dni skupienia 2018/2019

Poniżej podajemy terminy dni skupienia w Domu Macierzystym.

06.10 - 07.10.2018 r.o. Andrzej Ruszała OCD
1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
03.11 - 04.11.2018 r.o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD
2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
01.12 - 02.12.2018 r.o. Marian Zawada OCD
3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
05.01 - 06.01.2019 r.o. Łukasz Kasperek OCD
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
02.02 - 03.02.2019 r.o. Adam Hrabia OCD
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
02.03 - 03.03.2019 r.o. Jakub Przybylski OCD
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.
06.04 - 07.04.2019 r.o. Piotr Nyk OCD
7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
04.05 - 05.05.2019 r.o. Rafał Prusko OCD
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.


Dni skupienia odbywają się też w innych ośrodkach. Termin i miejsce spotkania ustala Posługująca danego ośrodka.

 

Terminy rekolekcji w 2019 r.


Wszystkie turnusy rekolekcji odbywają się w Czernej.


21.06 - 02.07.2019 r.I turnus - Jubileusze
05.07 - 16.07.2019 r.II turnus - Pierwsze Śluby
02.08 - 13.08.2019 r.III turnus
06.09 - 17.09.2019 r.IV turnus - Śluby wieczyste

 

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.