Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze. ( (Ps 11,7)

Kalendarium

 

Dni skupienia 2021/2022

Poniżej podajemy terminy dni skupienia w Domu Macierzystym.

02.10 - 03.10.2021 r.o. Piotr Krupa OCD
„Obfity połów” Łk 5,1-11
06.11 - 07.11.2021 r.o. Marcin Fizia OCD
„Przypowieść o minach” Łk 19,11-28
11.12 - 12.12.2021 r.o. O. Rufin Maryjka OFM
„Benediktus” Łk 1,67-80
08.01 - 09.01.2022 r.o Rafał Prusko OCD
„Narodzenie Jezusa” Łk 2,1-20
05.02 - 06.02.2022 r.o. Bartłomiej Kucharski OCD
„Uzdrowienie paralityka” Łk 5,17-26
05.03 - 06.03.2022 r.o. Piotr Nyk OCD
„Pojmania Jezusa” Łk 22,39-62
02.04 - 03.04.2022 r.o. Paweł Hańczak OCD
„Kuszenie na pustyni” Łk 4,1-13
07.05 - 08.05.2022 r.o. Łukasz Kasperek OCD
„Uczniowie z Emaus” Łk 24,13-35


Dni skupienia odbywają się też w innych ośrodkach. Termin i miejsce spotkania ustala Posługująca danego ośrodka.

 

Terminy rekolekcji w 2022 r.


Temat rekolekcji

"Konsekracja i świeckość"


Konferencje dla najstarszej grupy wygłosi

ks. Robert Wróblewski SDB11-22.06.2022 r. I turnus - Jubileusze
1-12.07.2022 r. II turnus - Pierwsze Śluby
5-16.08.2022 r.III turnus - Kolejne śluby
2-13.09.2022 r. IV turnus - Śluby wieczyste


Wszystkie turnusy rekolekcji odbywają się w Czernej.

 

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.