Dziękujcie Panu , bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. (Ps 118,1)

Kalendarium

 

Dni skupienia 2019/2020

Poniżej podajemy terminy dni skupienia w Domu Macierzystym.

05.10 - 06.10.2019 r.o. Jerzy Gogola OCD
„Pan Bóg ośrodkiem życia bogomyślnego”
09.11 - 10.11.2019 r.o. Rafał Prusko OCD
„Przygotowanie do otrzymania daru bogomyślności”
07.12 - 08.12.2019 r.o. Stanisław Fudala OCD
„Jezus i Jego człowieczeństwo w kształtowaniu postawy bogomyślnej”
04.01 - 05.01.2020 r.ks. Mirosław Smyrak
„Życie bogomyślne w świecie”
08.02 - 09.02.2020 r.o. Łukasz Kasperek OCD
„Duch Święty w życiu bogomyślnym”
07.03 - 08.03.2020 r.o. Paweł Urbańczyk OCD
„Życie umartwieniem, pokutą i braniem krzyży”
04.04 - 05.04.2020 r.o. Paweł Hańczak OCD
„Owoce życia bogomyślnego”
09.05 - 10.05.2020 r.o. Adam Hrabia OCD
„Życie Świętej Rodziny jako wzór życia bogomyślnego w świecie”


Dni skupienia odbywają się też w innych ośrodkach. Termin i miejsce spotkania ustala Posługująca danego ośrodka.

 

Terminy rekolekcji w 2019 r.


Wszystkie turnusy rekolekcji odbywają się w Czernej.


21.06 - 02.07.2019 r.I turnus - Jubileusze
05.07 - 16.07.2019 r.II turnus - Pierwsze Śluby
02.08 - 13.08.2019 r.III turnus
06.09 - 17.09.2019 r.IV turnus - Śluby wieczyste

 

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.