Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (Mt 10,7)

Rekolekcje

Rekolekcje w "Elianum" odbywają się latem każdego roku i trwają pełnych 10 dni. Można przyjechać na jeden z turnusów do Czernej. Pierwsze siedem dni wypełniają ścisłe ćwiczenia duchowe. Odbywają się one w całkowitym milczeniu, skupieniu i na modlitwie. Rekolektanci codziennie uczestniczą w liturgii Mszy św., wspólnie odmawiają rano Jutrznię a wieczorem Kompletę oraz słuchają konferencji z określonego roku formacji, a potem na modlitwie rozważają wysłuchane treści. Tematy rekolekcji na kolejne tygodnie i miesiące są zebrane w zeszytach formacyjnych. Na ich podstawie członkinie ( i inne osoby) pielęgnują swoje życie wewnętrzne przez cały rok - do kolejnych rekolekcji.

Kapłan prowadzący turnus rekolekcyjny, którym jest ojciec karmelita bosy, służy rekolektantom poradą duchową. Można skorzystać z sakramentu pokuty u niego lub u któregoś z ojców z klasztoru.

Ważną praktyką formacji w "Elianum" jest "chodzenie w obecności Bożej". Podczas rekolekcji ta praktyka jest silniej przeżywana i rozwijana. Sprzyja temu atmosfera ciszy, bliskość Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, Droga Krzyżowa w lesie, ukryte dróżki w rozległym ogrodzie naszego Domu lub spacery wśród pobliskich łąk i pól.

Pozostałe dni rekolekcji mają pogłębić i utrwalić relację z Bogiem. Jest możliwość porozmawiania na tematy duchowe, podzielenia się swoim przeżyciem rekolekcji, posłuchania świadectw innych osób, które Bóg powołał do swojej służby. Organizowana jest też zwykle pielgrzymka do ciekawych miejsc. Służy ona nie tylko odwiedzeniu jakiegoś sanktuarium, czy klasztoru, ale także poznaniu się nawzajem i zacieśnieniu powstałych na rekolekcjach więzi.

 

Bogata duchowość Karmelu zachwyca stale na nowo młodych i starszych, samotnych i żyjących w małżeństwie. Przyjeżdżają oni do nas na rekolekcje by uczyć się tu obcowania na co dzień z&nbps;żywym, kochającym nas Bogiem i odnajdywać prawdziwy sens swojego życia.

Zapraszamy na nasze rekolekcje każdego, kto pragnie przez modlitwę pogłębić swoją relację z Bogiem i poznać duchowość karmelitańską.

wstecz

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.