Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. (Ps 126,5)

Etapy formacji

  1. Okres formacji ogólnochrześcijańskiej.
  2. Formacja wstępna:
    1. aspirantura (1 rok);
    2. kandydatura (2 lata).
  3. Okres ślubów czasowych (5 lat).
  4. Śluby wieczyste i formacja stała.

Okres formacji ogólno-chrześcijańskiej

Pierwszy okres formacji w Instytucie jest czasem pogłębienia życia chrześcijańskiego i wiedzy religijnej. Jest to czas kształtowania życia duchowego, spotkania z Bogiem na modlitwie, która przemienia serce człowieka i uzdalnia do otwierania się na Jego działanie.

Formacja wstępna

Po okresie formacji ogólno-chrześcijańskiej dla osób pragnących zostać członkiniami Instytutu, rozpoczyna się okres formacji wstępnej. Czas aspirantury trwa jeden rok, a kandydatury dwa lata. Jest to czas formowania do życia w Instytucie.

Okres ślubów czasowych

Po zakończeniu kandydatury osoba pragnąca zostać członkinią Instytutu i rozeznająca swoje powołanie jako poświęcenie życia na służbę Panu Bogu, może prosić o dopuszczenie do złożenia ślubów czasowych. Śluby czasowe czystości, ubóstwa i posłuszeństwa składa się na okres jednego roku i ponawia przez kolejnych pięć lat. Okres ten można porównać do narzeczeństwa, gdy poznaje się swojego Umiłowanego, Jego miłość i oddanie. Oblubienica wsłuchuje się w głos Umiłowanego wołającego ją po imieniu (por. Iz 43, 1) i wzywającego ją do określonego sposobu życia i służby w Kościele i świecie. Pod koniec piątego roku ślubów czasowych członkini, która zdecyduje się żyć ideałami "Elianum", może zostać dopuszczona do ślubów wieczystych.

Formacja stała

Powołanie to nie jest jednorazowa decyzja. Każdego dnia, każdej chwili trzeba wybierać na nowo. Raz jest to wybór pełen radości, innym razem z wyborem łączy się trud i cierpienie. Formacja stała to nieustanne kształtowanie siebie do ponawiania swojej decyzji całkowitego i wyłącznego oddania się Bogu, ale przede wszystkim to nieustanne dążenie do zjednoczenia z Nim.

Wpatrując się w Syna Bożego pragniemy coraz pełniej Go naśladować w różnych aspektach Jego życia. Chcemy jak On wypełniać wolę Ojca. Chcemy jak On w Nazarecie gorliwie wypełniać swoje obowiązki. Chcemy jak On żyć w czystości i służyć braciom, głosząc życiem Dobrą Nowinę o miłości Boga do człowieka. Chcemy jak On żyć ubogo i oddalać się na miejsca pustynne, by być tylko z Ojcem. Chcemy jednoczyć nasze cierpienia z Jego ofiarą na krzyżu.

Istotnym elementem formacji stałej jest kształtowanie członkiń do autentycznego życia w zgodzie z Konstytucjami "Elianum" i z powołaniem osób konsekrowanych w świecie.

wstecz

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.