Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. (Ps 126,5)

Formacja

Tak jak garncarz formuje glinę, by nadać jej piękny kształt, tak każdy chrześcijanin winien dążyć do tego, aby kształtować swoje życie, czynić go coraz piękniejszym moralnie i bogatszym duchowo. Członkinie "Elianum" codziennie na nowo podejmują w tym kierunku wysiłki, uczą się nawiązywać żywy, przyjacielski kontakt z Bogiem i ludźmi.

Formacja w Elianum opiera się na duchowości Karmelu Terezjańskiego. Oznacza to, że w procesie naszego duchowego rozwoju pomagają nam pisma i życie świętych Karmelu, przede wszystkim św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ci wielcy reformatorzy Zakonu Karmelitańskiego kładli duży nacisk na łączenie życia obecnością Bożą z duchem apostolskim, a także służbą Kościołowi i światu.

Może nasuwać się pytanie, jak łączyć dwie, tak sprzeczne rzeczywistości: życie kontemplacyjne, przeżywane zwykle w odosobnieniu, w ciszy i milczeniu, z życiem czynnym, apostolskim, nastawionym w mniejszym lub większym stopniu na działanie. To właśnie w przykładzie świętych doktorów Kościoła: św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Dzieciątka Jezus próbujemy odnajdywać na nie odpowiedź. Świadectwo ich życia i wstawiennictwo napełniają nas nadzieją i radością, a także są źródłem duchowej mocy potrzebnej do realizacji naszego powołania, które odczytujemy jako życie z Bogiem w świecie i kontemplowanie Go nie tylko w ciszy serca, ale też pośród codziennych zajęć.

Bez pomocy Boga, bez Jego łaski nie jest możliwy wzrost człowieka, jego zaprzyjaźnienie się z Bogiem i zjednoczenie z Nim. Tym, Który prawdziwie kształtuje człowieka, jest Bóg, kochający Ojciec, czuły, delikatny i miłosierny, ale też wymagający. Trzeba pozwolić się kształtować, podejmować wysiłek współpracy z działaniem Dobrego Boga, mając w pamięci słowa św. Pawła: "Nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg" (1 Kor 3,7).

 

Etapy formacji

  1. Okres formacji ogólnochrześcijańskiej.
  2. Formacja wstępna:
    1. aspirantura (1 rok);
    2. kandydatura (2 lata).
  3. Okres ślubów czasowych (5 lat).
  4. Śluby wieczyste i formacja stała.

Czytaj całość...

 

Rekolekcje

Rekolekcje w "Elianum" odbywają się latem każdego roku i trwają pełnych 10 dni. Można przyjechać na jeden z turnusów do Czernej. Pierwsze siedem dni wypełniają ścisłe ćwiczenia duchowe. Odbywają się one w całkowitym milczeniu, skupieniu i na modlitwie. Rekolektanci codziennie uczestniczą w liturgii Mszy św., wspólnie odmawiają rano Jutrznię a wieczorem Kompletę oraz słuchają konferencji z określonego roku formacji, a potem na modlitwie rozważają wysłuchane treści. Tematy rekolekcji na kolejne tygodnie i miesiące są zebrane w zeszytach formacyjnych. Na ich podstawie członkinie ( i inne osoby) pielęgnują swoje życie wewnętrzne przez cały rok - do kolejnych rekolekcji.

Czytaj całość...

 

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.