Byście o wszystkich moich przykazaniach pamiętali, pełnili je i tak byli świętymi wobec swojego Boga. (Lb 15,40)

Formacja

Tak jak garncarz formuje glinę, by nadać jej piękny kształt, tak każdy chrześcijanin winien dążyć do tego, aby kształtować swoje życie, czynić go coraz piękniejszym moralnie i bogatszym duchowo. Członkinie "Elianum" codziennie na nowo podejmują w tym kierunku wysiłki, uczą się nawiązywać żywy, przyjacielski kontakt z Bogiem i ludźmi.

Formacja w Elianum opiera się na duchowości Karmelu Terezjańskiego. Oznacza to, że w procesie naszego duchowego rozwoju pomagają nam pisma i życie świętych Karmelu, przede wszystkim św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ci wielcy reformatorzy Zakonu Karmelitańskiego kładli duży nacisk na łączenie życia obecnością Bożą z duchem apostolskim, a także służbą Kościołowi i światu.

Może nasuwać się pytanie, jak łączyć dwie, tak sprzeczne rzeczywistości: życie kontemplacyjne, przeżywane zwykle w odosobnieniu, w ciszy i milczeniu, z życiem czynnym, apostolskim, nastawionym w mniejszym lub większym stopniu na działanie. To właśnie w przykładzie świętych doktorów Kościoła: św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Dzieciątka Jezus próbujemy odnajdywać na nie odpowiedź. Świadectwo ich życia i wstawiennictwo napełniają nas nadzieją i radością, a także są źródłem duchowej mocy potrzebnej do realizacji naszego powołania, które odczytujemy jako życie z Bogiem w świecie i kontemplowanie Go nie tylko w ciszy serca, ale też pośród codziennych zajęć.

Bez pomocy Boga, bez Jego łaski nie jest możliwy wzrost człowieka, jego zaprzyjaźnienie się z Bogiem i zjednoczenie z Nim. Tym, Który prawdziwie kształtuje człowieka, jest Bóg, kochający Ojciec, czuły, delikatny i miłosierny, ale też wymagający. Trzeba pozwolić się kształtować, podejmować wysiłek współpracy z działaniem Dobrego Boga, mając w pamięci słowa św. Pawła: "Nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg" (1 Kor 3,7).

 

Etapy formacji

  1. Okres formacji ogólnochrześcijańskiej.
  2. Formacja wstępna:
    1. aspirantura (1 rok);
    2. kandydatura (2 lata).
  3. Okres ślubów czasowych (5 lat).
  4. Śluby wieczyste i formacja stała.

Czytaj całość...

 

Rekolekcje

Rekolekcje w "Elianum" odbywają się latem każdego roku i trwają pełnych 10 dni. Można przyjechać na jeden z turnusów do Czernej. Pierwsze siedem dni wypełniają ścisłe ćwiczenia duchowe. Odbywają się one w całkowitym milczeniu, skupieniu i na modlitwie. Rekolektanci codziennie uczestniczą w liturgii Mszy św., wspólnie odmawiają rano Jutrznię a wieczorem Kompletę oraz słuchają konferencji z określonego roku formacji, a potem na modlitwie rozważają wysłuchane treści. Tematy rekolekcji na kolejne tygodnie i miesiące są zebrane w zeszytach formacyjnych. Na ich podstawie członkinie ( i inne osoby) pielęgnują swoje życie wewnętrzne przez cały rok - do kolejnych rekolekcji.

Czytaj całość...

 

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.