Ale ja wypatrywać będę Pana, wyczekiwać na Boga zbawienia mojego: Bóg mój mnie wysłucha. (Mi 7,7)

Dom Macierzysty

Czerna 210
Krzeszowice
32-065

Kontaktować się można przez: elianum@wp.pl

Z Krzeszowic do Czernej, od poniedziałku do piątku, kursują busy.
Przystanek najbliższy dworca jest na ulicy prostopadłej do niego.

Eliaszówka po przebudowie w 2016 roku.

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.