Poznawaj Go na każdej swej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. (Prz 3,6)

Dom Macierzysty

Czerna 210
Krzeszowice
32-065

Kontaktować się można przez: elianum@wp.pl

Z Krzeszowic do Czernej, od poniedziałku do piątku, kursują busy.
Przystanek najbliższy dworca jest na ulicy prostopadłej do niego.

Eliaszówka po przebudowie w 2016 roku.

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.