Kroczyć będę drogą nieskalaną: kiedyż do mnie przyjdziesz? (Ps 101,2a)

Dom Macierzysty

Czerna 210
Krzeszowice
32-065

Tel. 12 282-18-14
E-mail : elianum@wp.pl

Z Krzeszowic do Czernej, od poniedziałku do piątku, kursują busy.
Przystanek najbliższy dworca jest na ulicy prostopadłej do niego.

Eliaszówka po przebudowie w 2016 roku.

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.