Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. (Ps 145,3)

Aktualności

Opiekun Duchowy Instytutu

O. Adam od św. Rodziny OCD (Adam Hrabia) dnia 18 VII 2009 r. został mianowany, przez o. Prowincjała Andrzeja Ruszałę, Opiekunem Duchowym Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego "Elianum". Cieszymy się z tego bardzo i otaczamy Ojca modlitwą.

 

Warszaty z psychologii komunikacji 2009 r.

Wartościowym doświadczeniem dla wielu osób były warsztaty z psychologii komunikacji prowadzone przez panią mgr Lidię Chromy.

W tym roku część osób uczestniczyła już w drugim stopniu tych ćwiczeń, co było dla nich kontynuacją warsztatów ubiegłorocznych, a część zaczęła dopiero pierwszy stopień. Osoby biorące udział w tych szkoleniach podkreślały dużą wartość zdobytych umiejętności, potrzebnych do prawidłowego budowania relacji, jak również zwracały uwagę na możliwość lepszego wzajemnego poznania się. Uczestniczki warsztatów zgłosiły potrzebę zorganizowania takich zajęć dla wszystkich posługujących ośrodków :-).

Czytaj całość...

 

Przyjęcie do ścisłej formacji 2009 r.

W czasie rekolekcji pięć osób zostało przyjętych do ścisłej formacji. Są to Kinga z Ośrodka w Czernej, Teresa i Maria z Ośrodka w Katowicach oraz Mirka i Iwona z Warszawy.

 

Jubileusze 2009 r.

Tradycyjnie na I turnusie rekolekcji w Domu Macierzystym w Czernej obchodziłyśmy Jubileusze konsekracji kilku członkiń Instytutu. W sobotę 12 czerwca o godz. 10.00 odprawiona została Msza Święta w intencji naszych drogich jubilatek: Jasi i Haliny z Ośrodka Zachodniopomorskiego, które świętowały 25-lecie swoich pierwszych ślubów a także Józi i Oli z Ośrodka Krakowskiego; Józia obchodziła 40-lecie ślubów a Ola 35-lecie.

 

Przyrzeczenia 2009 r.

W tym roku po raz pierwszy uroczystości składania ślubów i przyrzeczeń odbywały sie oddzielnie. Śluby składane były w sobotę lub niedzielę po zakończeniu ścisłych rekolekcji, a przyrzeczenia w drugim tygodniu w poniedziałek. Jak zwykle, różnie zostało to odebrane, jedne osoby były z tego niezadowolone, a inne cieszyły się, że miały "swój" dzień, w którym były najważniejsze.

Czytaj całość...

 

<< wstecz 1 ... 7 8 9 10 11 dalej >>

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.