Poznawaj Go na każdej swej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. (Prz 3,6)

Aktualności

Dni skupienia 2019/2020

Poniżej podajemy terminy dni skupienia w Domu Macierzystym.

05.10 - 06.10.2019 r.o. Jerzy Gogola OCD
„Pan Bóg ośrodkiem życia bogomyślnego”
09.11 - 10.11.2019 r.o. Rafał Prusko OCD
„Przygotowanie do otrzymania daru bogomyślności”
07.12 - 08.12.2019 r.o. Stanisław Fudala OCD
„Jezus i Jego człowieczeństwo w kształtowaniu postawy bogomyślnej”
04.01 - 05.01.2020 r.ks. Mirosław Smyrak
„Życie bogomyślne w świecie”
08.02 - 09.02.2020 r.o. Łukasz Kasperek OCD
„Duch Święty w życiu bogomyślnym”
07.03 - 08.03.2020 r.o. Paweł Urbańczyk OCD
„Życie umartwieniem, pokutą i braniem krzyży”
04.04 - 05.04.2020 r.o. Paweł Hańczak OCD
„Owoce życia bogomyślnego”
09.05 - 10.05.2020 r.o. Adam Hrabia OCD
„Życie Świętej Rodziny jako wzór życia bogomyślnego w świecie”

 

Dni skupienia 2018/2019

Poniżej podajemy terminy dni skupienia w Domu Macierzystym.

06.10 - 07.10.2018 r.o. Andrzej Ruszała OCD
1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
03.11 - 04.11.2018 r.o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD
2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
01.12 - 02.12.2018 r.o. Marian Zawada OCD
3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
05.01 - 06.01.2019 r.o. Łukasz Kasperek OCD
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
02.02 - 03.02.2019 r.o. Piotr Nyk OCD
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
02.03 - 03.03.2019 r.o. Jakub Przybylski OCD
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.
06.04 - 07.04.2019 r.o. Adam Hrabia OCD
7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
04.05 - 05.05.2019 r.o. Rafał Prusko OCD
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.


Dni skupienia odbywają się też w innych ośrodkach. Termin i miejsce spotkania ustala Posługująca danego ośrodka.

 

Terminy rekolekcji w 2019 r.

Poniżej podajemy terminy rekolekcji w 2019 roku.

21.06 - 02.07.2019 r.I turnus - Jubileusze
05.07 - 16.07.2019 r.II turnus - Pierwsze Śluby
02.08 - 13.08.2019 r.III turnus
06.09 - 17.09.2019 r.IV turnus - Śluby wieczyste

 

Terminy rekolekcji w 2018 r.

Poniżej podajemy terminy rekolekcji w 2018 roku.

08.06 - 19.06.2018 r.I turnus - Jubileusze
29.06 - 10.07.2018 r.II turnus
03.08 - 14.08.2018 r.III turnus - Pierwsze Śluby
31.08 - 11.09.2018 r.IV turnus

 

Dni skupienia 2017/2018

Poniżej podajemy terminy dni skupienia w Domu Macierzystym.

30.09 - 01.10.2017 r.o. Andrzej Ruszała OCD
04.11 - 05.11.2017 r.o. Andrzej Ruszała OCD
02.12 - 03.12.2017 r.o. Andrzej Ruszała OCD
06.01 - 07.01.2018 r.o. Andrzej Ruszała OCD
03.02 - 04.02.2018 r.o. Andrzej Ruszała OCD
03.03 - 04.03.2018 r.o. Andrzej Ruszała OCD
07.04 - 08.04.2018 r.o. Andrzej Ruszała OCD
05.05 - 06.05.2018 r.o. Andrzej Ruszała OCD


Dni skupienia odbywają się też w innych ośrodkach. Termin i miejsce spotkania ustala Posługująca danego ośrodka.

 

1 2 3 4 5 ... 12 dalej >>

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.