Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi. (Iz 55,9)

Forum Młodych (9 - 12 października 2009)

Ojciec Posacki SJ

W dniach 9 - 12 października 2009 r. nasz Instytut - w Domu Macierzystym w Czernej - zorganizował MIĘDZYINSTYTUTOWE FORUM MŁODYCH. Wzięło w nim udział około 40 osób ze wszystkich instytutów świeckich, działających w Polsce i zrzeszonych w Krajowej Komisji Instytutów Świeckich (KKIŚ). Tematem Forum, zaproponowanym przez młode osoby, były "Zagrożenia duchowe we współczesnym świecie".

Zainteresowanie tym tematem było duże. Omówił go bardzo wnikliwie ks. prof. Aleksander Posacki - jezuita, autor wielu publikacji i książek z tej dziedziny, takich jak: Encyklopedia zagrożeń duchowych, Ezoteryzm i okultyzm, Duch Święty a psychoterapia, Harry Potter i okultyzm, Kinezjologia, Psychologia New Age. W swoich pracach przedstawia on niebezpieczeństwo propagowanej przez media antykultury, mającej źródło w wierzeniach pogańskich i w satanizmie.

Ks. prof. wskazywał na struktury zła, które próbują wymóc na ludziach wierzących podejmowanie dialogu na te tematy, które nie podlegają dyskusji. Dialog jest wyrazem miłości, a miłość wymaga osądu ludzkich grzechów. W świecie istnieje dobro i zło. Świat nie jest bezpieczny. Są w nim byty, które mogą negatywnie oddziaływać na człowieka. Nie jest obojętne dla kultury, co człowiek tworzy. Zanurzenie w świat wymaga realizmu. Apostołowie i Jezus wychodzili do ludzi, aby ich uzdrawiać. Dzisiaj tę misję spełniają osoby konsekrowane. Człowiek zjednoczony z Bogiem idzie w świat, aby go oczyszczać. Ks. Posacki, omawiając różne rodzaje zagrożeń duchowych, wymienił te, które odrzucamy już na poziomie estetyki, np. satanizm i jego pochodne Są też takie zagrożenia, które jawią się nam jako coś pozytywnego i przyjemnego, np. wyszukane formy symboli zła w biżuterii, talizmanach. Są trzy kategorie zagrożeń duchowych:
- idolatria, czyli bałwochwalstwo, co jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu,
- bluźnierstwo - grzech przeciwko drugiemu przykazaniu,
- profanacja.

W pierwszym dniu forum ks. Posacki na podstawie prezentowanych zdjęć pokazywał nam funkcjonujące we współczesnej kulturze różne symbole zła i znaki satanistyczne. Nieświadomie posługują się nimi zwykli ludzie, a z wyrachowaniem twórcy antykultury. Często liderzy znanych zespołów młodzieżowych noszą na swoich ubraniach symbole okultystyczne, a ich występy są oprawione w estetykę satanistyczną.

Zagrożenia duchowe występują w pewnych sposobach leczenia: bioenergoterapii, homeopatii, a także w podczas posługiwania się wahadełkiem. Homeopatia została od strony naukowej potępiona przez Naczelną Radę Lekarską. To pseudomedycyna, która przybiera postać religii. Produkcja leków homeopatycznych wiąże się nieraz z praktyką okultystyczną.

Ks. profesor odniósł się do współcześnie modnych teorii, między innymi do tak zwanego "pozytywnego myślenia". Doradzał, aby nie posługiwać się tym terminem. Zostało ono zaczerpnięte z terminologii sekty OSHO, uznanej za bardzo niebezpieczną. Sekta wykorzystuje psychologię do manipulacji na ludzkim umyśle. Ks. Posacki przekonywał, że człowiek rozumny dostrzega nie tylko pozytywną stronę rzeczywistości, ale widzi też przejawy zła i niebezpieczeństwa.

W drugim dniu forum ks. Posacki wskazywał cytaty z Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego potępiające idolatrię, bluźnierstwo i profanację. Wskazywał na konieczność brania w obronę młodego pokolenia, najbardziej atakowanego przez struktury zła, które dociera do szkół, a nawet do przedszkoli. Niektóre filmy, gry komputerowe, modne powieści, jak Harry Potter, propagują okultyzm, wierzenia pogańskie magię i satanizm. Ludzie Kościoła są zobowiązani przyjść z pomocą tym wszystkim, którzy nie dostrzegają zagrożeń duchowych i ulegają zniewoleniu.

Podczas forum uczestnicy mogli zadawać pytania i nawet bezpośrednio porozmawiać z ks. prof. Posackim.

ka

 

<< poprzedni atykuł wstecz następny artykuł >>
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.