Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi. (Iz 55,9)

Życzenia świąteczne

Czerna, Boże Narodzenie 2009r.

szopka

Cała historia świata zwraca się ku Temu,
który narodził się w Betlejem,
aby przywrócił nadzieję każdemu
człowiekowi na powierzchni ziemi _
Na zwycięstwo Światłości, która
w Świętą Noc zajaśniała w Betlejem.

/Jan Paweł II/

Drogie Członkinie, Osoby Złączone i Zaprzyjaźnione,

W ten wigilijny wieczór,
wieczór radości, pokoju i rodzinnego ciepła,
w chwili, gdy nieśmiertelny Bóg przychodzi na świat,
złączeni więzami miłości i jedności modlitewnej,
pragnę podzielić się z Wami dobrym słowem.
Oto Bóg staje się człowiekiem,
aby dać człowiekowi udział w swoim bóstwie.
Oto daje się cały z miłości,
aby rozpalić tą miłością każde stworzenie.
On przychodzi w ukryciu,
aby pociągnąć do życia ukrytego,
aby codzienną szarość dnia, tak prostą,
że wydawałoby się pozbawioną Boga,
wypełnić swoją obecnością,
aby dać się odnaleźć w zwyczajności
stajenki betlejemskiej, wśród ubogich pasterzy.
On przychodzi do każdego,
kto tylko Mu na to pozwala, aby dać moc,
by stał się dzieckiem Bożym.
Niech zatem przyjdzie do każdego z nas,
niech przyniesie pokój i radość,
niech rozpali miłością,
niech wypełni szarość codziennego życia
Swoją obecnością,
niech uczyni nas dziećmi Bożymi.

W łączności z Wami w modlitwie i adoracji Wcielonego Boga
Wasza Posługująca Generalna Teresa

 

<< poprzedni atykuł wstecz następny artykuł >>
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.