Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. (Iz 43,2a)

Wskazania Episkopatu Polski

Niektóre zalecenia dotyczące Mszy Świętej zawarte we "Wskazaniach Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego":

  1. Po odczytaniu pierwszego lub drugiego czytania lektor w czasie aklamacji: Oto słowo Boże nie unosi lekcjonarza i nie ukazuje go wiernym. (p.13)
  1. Psalm responsoryjny powinien być śpiewany przez jedną osobę. (p.14)
  1. W czasie całego obrzędu przygotowywania darów (łącznie z procesją) wierni siedzą do wezwania: Módlcie się... (p.27)
  1. Znakiem pokoju jest ukłon w stronę najbliżej stojących wiernych lub podanie im ręki. Ten gest wykonuje się w milczeniu lub wypowiada słowa: pokój Pański niech zawsze będzie z tobą albo Pokój z tobą, na co przyjmujący odpowiada: Amen. Należy jednak zachować jednolitość znaku w danym zgromadzeniu. (p.33)
  1. Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia Komunii świętej. Komunię świętą można przyjąć w postawie klęczącej lub stojącej. Postawę stojącą należy zachować zawsze, gdy Komunii świętej udziela się pod obiema postaciami. Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej wykonują wcześniej skłon ciała lub przyklękają na jedno kolano. (p.38)

 

<< poprzedni atykuł wstecz następny artykuł >>
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.