I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. (Dz 4,12)

Wskazania Episkopatu Polski

Niektóre zalecenia dotyczące Mszy Świętej zawarte we "Wskazaniach Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego":

  1. Po odczytaniu pierwszego lub drugiego czytania lektor w czasie aklamacji: Oto słowo Boże nie unosi lekcjonarza i nie ukazuje go wiernym. (p.13)
  1. Psalm responsoryjny powinien być śpiewany przez jedną osobę. (p.14)
  1. W czasie całego obrzędu przygotowywania darów (łącznie z procesją) wierni siedzą do wezwania: Módlcie się... (p.27)
  1. Znakiem pokoju jest ukłon w stronę najbliżej stojących wiernych lub podanie im ręki. Ten gest wykonuje się w milczeniu lub wypowiada słowa: pokój Pański niech zawsze będzie z tobą albo Pokój z tobą, na co przyjmujący odpowiada: Amen. Należy jednak zachować jednolitość znaku w danym zgromadzeniu. (p.33)
  1. Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia Komunii świętej. Komunię świętą można przyjąć w postawie klęczącej lub stojącej. Postawę stojącą należy zachować zawsze, gdy Komunii świętej udziela się pod obiema postaciami. Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej wykonują wcześniej skłon ciała lub przyklękają na jedno kolano. (p.38)

 

<< poprzedni atykuł wstecz następny artykuł >>
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.