Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze. ( (Ps 11,7)

Przyrzeczenia 2009 r.

W tym roku po raz pierwszy uroczystości składania ślubów i przyrzeczeń odbywały sie oddzielnie. Śluby składane były w sobotę lub niedzielę po zakończeniu ścisłych rekolekcji, a przyrzeczenia w drugim tygodniu w poniedziałek. Jak zwykle, różnie zostało to odebrane, jedne osoby były z tego niezadowolone, a inne cieszyły się, że miały "swój" dzień, w którym były najważniejsze.

Kolejne przyrzeczenia czasowe złożyły: Ela z Ośrodka w Gdańsku, Krysia z Ośrodka w Krakowie, Leszek i Elwira z Radomia, Maria z Wrocławia i Krystyna z Przemyśla. Przyrzeczenia wieczyste złożyła Teresa z Gdańska

 

<< poprzedni atykuł wstecz następny artykuł >>
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.