Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (Mt 10,7)

Poświęcenie kaplicy (29.08.2009)

kaplica

Wielkim wydarzeniem dla naszego Instytutu było poświęcenie naszej nowej kaplicy w Domu Macierzystym. Nowa kaplica, tak samo jak ta, która była w starej części budynku, jest pod wezwaniem "Podwyższenia Krzyża Świętego". Uroczystość odbyła się 29 sierpnia o godz. 10.

Domowniczki i osoby przybyłe wcześniej na poświęcenie kaplicy uczestniczyły w uroczystym Triduum, prowadzonym przez ks. dr Krzysztofa Koniecznego, notariusza Kurii Biskupiej w Gliwicach.

I dzień Triduum był poświęcony Kościołowi - domus Ecclesiae - jako domowi wspólnoty ochrzczonych. Towarzyszyła tym obrzędom liturgia chrzcielna z odnawianiem przyrzeczeń chrzcielnych. Podczas uroczystych Nieszporów, po Liturgii Słowa i okolicznościowej homilii każda obecna osoba, z zapaloną od paschału świecą w ręku, podchodziła do naczynia z wodą święconą. Zanurzała rękę w wodzie, czyniła znak Krzyża i wypowiadała słowa: "Dzisiaj z radością wyznaję wobec was moją wiarę i dziękuję Bogu za dar Chrztu Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Następnie podchodziła do kapłana, który kreślił na jej czole znak krzyża, mówiąc: "Należysz do Chrystusa. Twoje imię zapisane jest w Księdze Życia". To indywidualne odnowienie przyrzeczenia chrzcielnego było niezwykłym przeżyciem. Na zakończenie każdy otrzymał tekst "Błogosławieństwa Chrzcielnicy", który jest tak bogaty w treści, że powinien być rozważany na modlitwie.

Drugi dzień Triduum był poświęcony "Świątyni jako miejscu słuchania i ofiary". Towarzyszyła temu również Liturgia Słowa. W Modlitwie wiernych powtarzaliśmy: Oto jest dom Boży i brama do nieba. Po końcowym błogosławieństwie odśpiewaliśmy, wcześniej nauczoną przez ks. Krzysztofa, pieśń św. Franciszka "Lodi All'Altissimo", wychwalającą Wszechmoc, Dobroć, Łagodność, Świętość, Radość Jedynego Boga Stworzyciela i Zbawiciela. Tego dnia otrzymaliśmy tekst "Błogosławieństwa Ambony" i tekst modlitwy poświęcenia ołtarza.

W sobotę, trzeciego dnia, odbyła sie uroczystość poświęcenia Kaplicy. Na początku liturgii ołtarz pozostawał bez obrusa i świec, nie było też kwiatów. Głównym celebransem był ojciec Kazimierz Franczak, przeor klasztoru karmelitów bosych w Czernej. W koncelebrze uczestniczyli: ojciec Adam Hrabia OCD, Opiekun duchowy Elianum, ks. Adam, brat naszej Generalnej i ks. proboszcz Krzysztof Śmigiera. Ministrantami byli: kleryk Sebastian bratanek Wandy i dwaj bracia z klasztoru. Celebransi i ministranci procesyjnie zbliżyli się do ołtarza i kapłani nie całując ołtarza, przeszli do prezbiterium. Obecnych w kaplicy przywitała Posługująca Generalna Elianum Teresa, dziękując wszystkim za wkład duchowy i materialny w realizację dzieła kaplicy. Po pozdrowieniu i znaku krzyża nastąpiło błogosławieństwo wody i pokropienie. Główny celebrans odmówił modlitwę - prośbę, a następnie przeszedł przez kaplicę kropiąc wodą święconą lud i ściany, a po powrocie do prezbiterium pokropił ołtarz i tabernakulum. Po odśpiewaniu Gloria i po Kolekcie nastąpiła Liturgia Słowa. Następnie o. Adam Hrabia wygłosił homilię.

Po Modlitwie wiernych o. Kazimierz odmówił Błogosławieństwo Ołtarza, a potem nastąpiło okadzenie ołtarza i kaplicy. Dopiero wówczas ołtarz nakryty został obrusem, ustawiono na nim świece, krzyż i mszał, ozdobiono ołtarz kwiatami i oświetlono. Rozpoczęła się Liturgia Ofiary. Na Uwielbienie odśpiewano Te Deum. Przed błogosławieństwem końcowym o. Kazimierz odczytał życzenia dla członkiń Elianum, z okazji poświęcenia kaplicy, nadesłane przez Jego Eminencję Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

Podczas ceremonii poświęcenia kaplicy śpiew pieśni wzbogacał akompaniament fisharmonii, na której grała Agnieszka z Gliwic.

Na uroczystość poświęcenia kaplicy przybyło wielu gości i dobroczyńców naszego Instytutu. Ci ostatni z radością oglądali kaplicę i inne pomieszczenia DM. Jesteśmy bardzo wdzięczni tym, którzy pomagali w budowie i tym, którzy składali ofiary na wyposażenie kaplicy i całego DM. Wśród gości był pan Jan Godyń, elektryk, bezinteresownie pomagający w uruchamianiu urządzeń elektrycznych i naprawiający powstające usterki. Był pan Stanisław Haczyk, który zakładał instalację grzewczą i hydrauliczną a teraz dalej zajmuje się konserwacją tych urządzeń. Dziękowaliśmy też panu Józefowi, bratu Wandy, bezinteresownie troszczącemu się o nasz ogród, trawniki, wykonującemu różnego rodzaju naprawy i wielokrotnie pracującemu przy od-nawianiu pomieszczeń. Na uroczystości gościliśmy też rodzinę Eli z Gliwic, jej siostry i brata z rodzinami, na stałe zamieszkującymi w Niemczech. Od dawna świadczą oni materialną pomoc w postaci sprzętu elektrycznego, naczyń kuchennych, pościeli, koców, mebli i wielu innych przedmiotów potrzebnych w naszym domu. Wśród gości była też siostra Irenea, karmelitanka od Dz. Jezus, która reprezentowała siostry z pobliskiego klasztoru, bardzo życzliwe dla naszego Instytutu.

Pełna lista zaproszonych osób wisiała w jadalni. Wszyscy zaproszeni byli serdecznie witani.

Nie muszę dodawać, jak smaczny i urozmaicony był obiad a po nim również deser. Przygotowywały go młode członkinie pod kierownictwem pani Oli i Wandy. Dziękujemy im serdecznie!

Przed wyjazdem każdy z gości otrzymał pamiątkowy obrazek i podarek w postaci pięknie przyozdobionych domowych pierniczków.

W sobotę wieczorem odbyła się ostatnia część Triduum, poświęcona Świątyni jako miejscu modlitwy. Ks. Krzysztof Konieczny dzielił sie z nami swoim doświadczeniem dotyczącym tajemnic modlitwy, głębokiego sensu ofiary życia całkowicie oddanego Bogu.

ka

 

<< poprzedni atykuł wstecz następny artykuł >>
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.